Taidetestaajat

Taidetestaajat logo

Taidetestaajat

Kulttuurirahaston luotsaama Taidetestaajat on kolmen lukuvuoden mittainen hanke, joka käynnistyi syksyllä 2017. Se on suunnattu kaikille Suomen koulujen kahdeksasluokkalaisille oppilaille, joiden toivotaan hankkeen myötä löytävän aivan uudenlaisia merkityksiä taiteesta ja muodostavan omannäköisensä luonteva suhde taiteeseen.

Kyse ei ole mistään aivan pienelle kohderyhmälle suunnatusta projektista, sillä Taidetestaajien myötä tehdään suomalaisia taidelaitoksia ja taidetta ylipäätään tutummiksi jopa 200 000 oppilaalle ja opettajalle. Mukana on tällä hetkellä 773 koulua ja 77 vierailukohdetta ympäri Suomea.

Yhteistyökumppanit

Taidetestaajat on poikkeuksellisen laaja hanke siinäkin mielessä, että hyvin monet merkittävät tahot ovat ottaneet osaa sen suunnitteluun. Suomen Kuntaliitto, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Rehtorit ry ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen valmistelussa. Koordinoinnin hoitaa pääasiallisesti Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Yksityishenkilöiden ohessa monet säätiöt ja järjestöt kokevat taiteen ja kulttuurin esittelemisen nuorille tärkeäksi asiaksi, jonka myötä tämä hanke on myös herättänyt kiinnostusta lahjoittajien keskuudessa. Kaikkien luokkien osallistuessa Taidetestaajat-hankkeen on laskettu kustantavan kaikkiaan arviolta 20 miljoonaa euroa. Hankkeen merkittävimpiä rahoittajia ovat 1,2 miljoonaa euroa hankkeeseen lahjoittanut Svenska kulturfonden sekä muutamat pienemmät säätiöt.

Taidetestaajat-hankkeen myötä Suomen kahdeksasluokkalaisilla on tilaisuus päästä tutustumaan taiteeseen valitsemassaan kohteessa. Tässä hankkeessa on mukana peräti 77 vierailukohdetta, joiden joukossa on muun muassa teattereita ja taidemuseoita. Vaikka koulut eivät itse pääse valitsemaan vierailukohteita, on hankkeen listalle valittu hyvin monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. Usein muualla Suomessa sijaitsevien koulujen oppilaat pääsevät tutustumaan pääkaupunkiseudun taidetarjontaan ja vastavuoroisesti pääkaupunkiseudun oppilaille tarjoutuu tilaisuus vierailla jossain muualla päin Suomea taiteen merkeissä.

Yksi esimerkki Taidetestaajissa mukana olevasta vierailukohteesta on Helsingin kaupunginteatteri. Teatterissa vierailee syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana keskimäärin 3800 oppilasta, joista monelle kyseessä on elämän ensimmäinen teatterivierailu. Kevääseen 2019 ajoittuvilla teatterivierailuilla Helsingin kaupunginteatteri esittää oppilaille Kaasua, komisario Palmu! -näytelmän. Kaupunginteatterissa vierailu ei jää kuitenkaan pelkästään hauskan esityksen katsomiseen, sillä taidevierailulle saapuvat oppilaat pääsevät tutustumaan teatteritaiteeseen laajemminkin ja tutkimaan, mitä kaikkea kulissien taakse kätkeytyykään.

Taidetestaajat

Hankkeen tavoite ja päämäärä

Taidetestaajat-hanke sai alkunsa Suomi 100 -juhlavuoden aikana, jolloin pinnalla olevia teemoja olivat esimerkiksi suomalaisen kulttuurin ja taiteen edistäminen ja tukeminen. Sekä nuorisoon että taiteeseen liittyvä hanke oli hyvin luonteva yhtälö, joka sai hyvin nopeasti tuulta purjeisiin.

Nuorison ja taiteen suhde ei ole aivan yksiselitteinen. Taide saattaa tuntua monen mielestä vaikeaselkoiselta ja hankalasti lähestyttävältä. Moni lapsi ja nuori varttuu ilman minkäänlaista mahdollisuutta päästä kosketuksiin erilaisten taidemuotojen kanssa, jonka vuoksi taide moninaisine alalajeineen jää helposti vieraaksi. On paljon sellaisia aikuisia, joilla taide ei kuulu elämään millään tavalla yksinkertaisesti siksi, ettei sen kanssa ole päässyt juurikaan kosketuksiin missään vaiheessa elämää.

Taidetestaajat kehitettiin korjaamaan nimenomaan tätä epäkohtaa. Taide kuuluu kaikille — myös niille, joilla ei ole välttämättä lähtökohtaisesti edes mahdollisuutta kokea taidetta missään muodossa. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on rohkaista nuoria tutustumaan taiteeseen ja pohtimaan niitä tuntemuksia, joita se itsessä herättää. Parhaimmillaan hankkeen puitteissa järjestetty retki oopperaan, taidemuseoon, galleriaan tai teatteriin synnyttää nuoressa kipinän, joka johtaa läpi elämän kestävään kiinnostukseen taidetta ja kulttuuria kohtaan.

Pohdintaa, mielipiteitä ja uusia näkökulmia

Taidetestaajat pyrkii rohkaisemaan nuoria ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään kokemistaan taide-elämyksistä. Oppilaita kannustetaan pohtimaan, millaisia tunteita koettu taide-elämys herätti ja arvioimaan, mitä taidevierailusta sai irti. Taidetestaajien myötä monelle nuorelle voi selkeytyä myös se, millaiset taidemuodot kiinnostavat itseä erityisesti.

Jokainen kokee taiteen omalla tavallaan, joten taiteesta puhuttaessa ei ole olemassa yksiselitteisesti oikeita tai vääriä reaktioita tai mielipiteitä. Toisinaan omien ajatusten pukeminen sanoiksi saattaa olla haastavaa, jonka vuoksi Taidetestaajat opastaa nuoria omien tunteiden ilmaisussa. Taidetestaajalla on käytössään modernit työkalut, ja nuoret pääsevät arvioimaan omaa kokemustaan itselleen luontevalla tavalla selainpohjaisessa sovelluksessa älypuhelimen tai tabletin kautta.

Hauskaa on myös se, että taide-elämyksistä annettava palaute on julkisesti kenen tahansa nähtävillä. Tämä tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia myös kaikille niille, jotka eivät ole hankkeessa mukana. Nuorten kommentteja ja kokemuksia lukemalla kenelle tahansa tarjoutuu mahdollisuus tuulettaa pölyttyneitä näkökulmia ja saada lisäksi parempi käsitys siitä, millainen on suomalaisen nykynuoren ajatusmaailma ja maailmankuva.